menu

Nyetablering Kontor

  • businessByggnadstyp: Kontor

Med enkla medel fick man ett nytt kontor!

Genom att undersöka vad som fanns att köpa på begagnatmarknaden sparade Apocca mycket pengar. Man hittade ett kontor på modultorget som flyttades till egen tomt och renoverades efter eget tycke.